Q Lounge & Beer Phan Rang – Không gian nhà hàng bar đẳng cấp tại Ninh Thuận

0259 3505 799